.

การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ OBECLMS

 
 
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโปรแกรม OBECLMS สำหรับสร้างเว็บไซต์ รุ่นที่ 1 - 2 ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  Home page    Courses are taught 
Courses are taught
 
  Teacher
  Group learning
  Courses code
  Courses name
 
 
 
September 2556
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 11 September 2556
 
All online 1 People
IP number 207.241.237.224
You are visitor number 165,413
 

 
: ObecLMS-สพฐ
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน