หน้าหลัก    ถาม-ตอบ    รายละเอียด 
รายละเอียด
 
  คำถาม :

ทำไมแฟ้มสะสมผลงานไม่แสดงผล


   คำตอบ :

ให้ copy ไฟล์ที่แนบไปให้ เอาไปเก็บไว้ที่ obeclms/web1/user และทุกๆ ซับโฟล์เดอร์ จากนั้นกำหนดสิทธิ์ให้โฟลเดอร์ user เป็น 777 ด้วยจ้า 
ดาวน์โหลดไฟล์

   ผู้ให้ข้อมูล :อารี บุญธรรมโม