หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2"(LMS) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 26 เม.ย. 2556
ภาพกิจกรรม การอบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2"(LMS) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31มี.ค. - 4 เม.ย. 2556
ภาพกิจกรรม การอบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2"(CMS) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2556
ภาพกิจกรรม อบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2 รุ่นที่ 1 12 - 15 มีนาคม 2556 (CMS)
บรรยากาศการอบรม