หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  MIT App Inventor  
      

สำหรับ software ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา App Inventor

  1. Java SDK
  2. Google Engine
  3. App Inventor

เว็บไซต์หลักของ MIT App Inventor
: Arree Boondhummo
: 2556-03-05