หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  ไฟล์ Scorm สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ  
      

 โฟลเดอร์ scorm (สื่อการเรียนรู้) สำหรับ obeclms สามารถดาวนโหลดได้แล้วครับ ซึ่งได้ทำการแบ่งออกเป็น 8 ไฟล์ย่อย ให้โหลดไปให้ครบทั้งหมด แล้วไปทำการรวมใหม่อีกครั้ง จากนั้นจึงอัพโหลดไปไว้บนเซิฟร์เวอร์ ดาวน์โหลดไฟล์: Aree Boondhummo
: 2556-05-14