หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2 รุ่นที่ 2  
      

ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2 รุ่นที่ 2
: Watcharapat Mathitano
: 2556-04-25