หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ รูปแบบ Application บนระบบปฏิ

  ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) โดยใช้โปร

  Fan Page ของ OBECLMS

  ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) โดยใช้โป

  ทำเนียบทีมงาน สทร.และวิทยากร OBECLMS 3.2

  วันแรกของการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) โดยใช้โปรแกรม OBEC

  ทำเนียบผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำเว็บไซต์โรงเรียนโดยใช้โปนแกรม OBECLMS Version 3.2" รุ่นที่ 2

  ทำเนียบผู้เข้าร่วมอบรม OBECLMS V 3.2 LMS รุ่น 1

  ทำเนียบรุ่น - การอบรมเชิงปฏิบัติการ Application บนระบบปฏิบัติการ Android