หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

Welcome to www.obeclms.com Welcome to www.obeclms.net Welcome to obeclms Welcome to obeclms
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ รูปแบบ Application บนระบบปฏิบัติการ Android รุ่นที่ 2 
       ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  รูปแบบ Application บนระบบปฏิบัติการ Android รุ่นที่ 2
ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2 รุ่นที่ 2 
      ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2 รุ่นที่ 2
Fan Page ของ OBECLMS 
      ผู้ที่สนใจ หรือมีปัญหาในการติดตั้ง หรือใช้งาน obeclms สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ Fan page ของ obeclms ที่ www.facebook.com/obeclms
ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2 รุ่นที่ 1 
      ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2 รุ่นที่ 1
ธอสปล่อยกู้ให้ข้าราชการและประชาชนได้ได้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูกทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท 
      ธอสปล่อยกู้ให้ข้าราชการและประชาชนได้ได้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูกทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ไฟล์ Scorm สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ 
       โฟลเดอร์ scorm (สื่อการเรียนรู้) สำหรับ obeclms สามารถดาวนโหลดได้แล้วครับ ซึ่งได้ทำการแบ่งออกเป็น 8 ไฟล์ย่อย ให้โหลดไปให้ครบทั้งหมด แล้วไปทำการรวมใหม่อีกครั้ง จากนั้นจึงอัพโหลดไปไว้บนเซิฟร์เวอร์

OBECLMS สำหรับ Linux 
      ไฟล์โปรแกรม OBECLMS สำหรับติดตั้งบน Linux Server สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ obeclms for linux

MIT App Inventor 
      สำหรับ software ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา App Inventor Java SDK

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2"(LMS) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 26 เม.ย. 2556
ภาพกิจกรรม การอบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2"(LMS) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31มี.ค. - 4 เม.ย. 2556
ภาพกิจกรรม การอบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2"(CMS) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2556
ภาพกิจกรรม อบรมการใช้โปรแกรม OBECLMS Version 3.2 รุ่นที่ 1 12 - 15 มีนาคม 2556 (CMS)

หนังสือราชการ
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา