.

การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ OBECLMS

 
 
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโปรแกรม OBECLMS สำหรับสร้างเว็บไซต์ รุ่นที่ 1 - 2 ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
 
 
กันยานยน 2556
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 13 กันยานยน 2556
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 207.241.237.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 166,493
 

 
: ObecLMS-สพฐ
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน