แสงเป็นอนุภาคหรือคลื่น ?

       ก่อนศตวรรษที่ 17 เชื่อกันว่า แสงเป็นอนุภาคที่ถูกส่งออกมาจากแหล่งกำเนิดแสง แสงสามารถผ่านทะลุวัตถุโปร่งใส
และสะท้อนจากผิวของวัตถุทึบแสงได้ เมื่ออนุภาคเหล่านี้ผ่านเข้าสู่ตาจะทำให้เกิดความรู้สึกในการมองเห็น

พ.ศ. 2185-2270 เซอร์ ไอแซค นิวตัน ได้เสนอทฤษฎีอนุภาคของแสงในการอธิบายการสะท้อนและหักเห
พ.ศ. 2221 คริสเตียน ฮอยเกนส์ ได้เสนอทฤษฎีคลื่นแสง ในการอธิบายการสะท้อนและหักเห
พ.ศ. 2161-2206 กริมัลดิ พบว่าแสงมีสมบัติการเลี้ยวเบน เช่นเดียวกับคลื่นน้ำ คลื่นเสียง และคลื่นชนิดอื่นๆ
พ.ศ. 2344  โทมัส ยัง พบว่าแสงมีสมบัติการแทรกสอด เช่นเดียวกับคลื่นน้ำ คลื่นเสียง และคลื่นชนิดอื่นๆ

แสงเป็นอนุภาคหรือคลื่น
แสงและสเปคตรัม
การแทรกสอดของแสง
การเลี้ยวเบนของแสง
เกรตติง
การกระเจิงของแสง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
 
© สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ