การศึกษาแสงที่ตามองเห็นในบทนี้เป็นการศึกษาแสงที่มีสมบัติความเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในสูญญากาศแสงจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วประมาณ 3.00×108 เมตรต่อวินาที และเราก็นิยมเรียกระยะทางที่แสงเคลื่นที่ได้ในสุญญากาศในหน่วยของปีแสง

การสะท้อนของแสง

            เมื่อแสงมีการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นสม่ำเสมอ เช่น น้ำ อากาศ แท่งพลาสติกใส หรือสุญญากาศแสงจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรง อย่างไรก็ตาม ถ้าแสงเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุทึบแสงที่มีผิวขัดมันแสงจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ ณ ตำแหน่งบนผิวที่แสงกระทบ
และเคลื่อนที่กลับในทิศตัวกลางเดิม เรียกการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของแสงนี้ว่า การสะท้อน

            การสะท้อนของแสงขึ้นกับลักษณะผิวของวัตถุสำหรับวัตถุที่มีผิวเรียบเช่นกระจกเงา รังสีสะท้อนจะไปในทิศทางเดียวกัน
โดยที่มุมตกกระทบ i จะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อน r แต่สำหรับวัตถุผิวขรุขระ เช่น ผ้า กระดาษ รังสีสะท้อนจะมีทิศต่างๆกัน
เพราะผิวขรุขระประกอบด้วยผิวเรียบจำนวนมากที่วางทำมุมต่างๆกัน


           


สรุปกฏการสะท้อนมีดังนี้

        1. ณ ตำแหน่งที่แสงตกกระทบ รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นแนวฉาก อยู่ในระนาบเดียวกัน
        2. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน