เราเคยเห็นฟ้าแลบ ฟ้าผ่าและฟ้าร้องกันบ่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ทำให้มนุษย์เกิดความอยากรู้ว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ ในยุคโบราณเชื่อว่าเกิดจากอำนาจของเทพเจ้า ไทยเราคิดว่าเป็นเพราะรามศูรย์ขว้างขวาน ต่อมาเมื่อมนุษย์มีความรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น ทำให้ทราบว่าฟ้าแลบ ฟ้าผ่า เกิดจากการถ่ายโอนของประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ

ในฤดูหนาวซึ่งมีอากาศแห้ง เมื่อหวีผมแล้วนำหวีมาใกล้กับกระดาษชิ้นเล็ก ๆ จะพบว่าหวีสามารถดูดกระดาษได้ และถ้านำหวีนั้นมาใกล้กับผิวหนัง จะพบว่าขนบนผิวหนังถูกหวีดูดให้ตั้งขึ้น สำหรับผู้ที่อยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็นจะพบปรากฏการณ์ทำนองนี้ได้บ่อยครั้ง เพราะแม้แต่เดินแทรกผ่านเข้าไปในแถวเสื้อขนสัตว์ที่แขวนอยู่เรียงราย จะพบว่ามีประกายไฟฟ้าเกิดขึ้นระหว่างเสื้อที่เราสวมใส่กับเสื้อขนสัตว์ที่แขวนอยู่

ปรากฏการณ์เช่นนี้ นักปราชญ์ชาวกรีกชื่อ ทาลีส ได้สังเกตพบมาก่อนแล้วตั้งแต่ประมาณ 60 ปี ก่อนพุทธศักราช โดยพบว่าเมื่อนำแท่งอำพันมาถูกับผ้าขนสัตว์ แท่งอำพันสามารถดูดของเบา ๆ เช่น ฟาง ขนนกได้ การที่หวีดูดกระดาษหรือแท่งอำพันดูดขนนก แสดงว่า มีแรงกระทำต่อกระดาษหรือขนนกนั้น