จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วีดีโอสื่อการสอน แผนภาพมโนทัศน์ แบบจำลองการทดลอง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างข้อสอบ
   
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันภาพรังสีและการป้องกัน
 
 
รายการเนื้อหา
     
   การพบกัมมันตภาพรังสี  
   การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส  
   การสลายของนิวเคลียส      กัมมันตรังสี  
   ไอโซโทป  
   เสถียรภาพนิวเคลียส  
   ปฏิกิริยานิวเคลียร์  
   ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสี      และพลังงานนิวเคลียร์  
   กัมมันตรังสีในธรรมชาติ      อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
     และการป้องกัน
 
   อ้างอิง  
 
 
 
 

       กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ มนุษย์เรารับรังสีเข้าร่างกายจากธรรมชาติ 85% และจากมนุษย์ สร้างขึ้นเองอีก 15% 85% จากธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากดวงอาทิตย์ ส่วนที่ได้จากโลกของเรา ก็เป็นพวกดิน น้ำ หิน เหมืองแร่ เหมืองน้ำมัน แหล่งแก๊สธรรมชาติ เช่น โพแทสเซียม - 40 แวนาเดียม-50 รูบิเดียม-87 , อินเดียม-115 , ทอเรียม-232, ยูเรเนียม-238 แก๊สเรดอน-220 แก๊สเรดอน-222 15% จากฝีมือมนุษย์ เช่น ตริเทียม คาร์บอน-14 โพแทสเซียม-40 ทอเรียม-232 ยูเรเนียม-238

อันตรายจากกัมมันตรังสี
     กัมมันตภาพรังสีทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โดยทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมหรือเกิดความเสีย หายต่อพันธะเคมีของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์เป็นเหตุให้เนื้อเยื่อเปลี่ยนแปลงหรือเนื้อ เยื่อ ตายในทันที ส่วนสำคัญมากได้แก่ เนื้อเยื่อสมอง เนื้อเยื่อเซลล์สืบพันธุ์มีโครโมโซมเปลี่ยนอัน หมายถึงการกลายพันธุ์

การป้องกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี

  1. อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีมีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่สัมผัสรังสี ดังนั้นควรใช้เวลาให้สั้นที่สุด
  2. ควรเลือกเครื่องกำบังที่ทำจากวัสดุซึ่งกัมมันตภาพรังสีผ่านได้ยาก เช่น รังสี แอลฟา และรังสีเบตา เลือกใช้ตะกั่ว คอนกรีตหนาๆ ส่วนรังสีนิวตรอนเลือกใช้น้ำเพราะน้ำมีสมบัติดูดซับพลังงานของนิวตรอนให้เคลื่อนที่ช้าลง
  3. ใช้หุ่นยนต์สัมผัสธาตุกัมมันตรังสีแทนมนุษย์

 

 

© สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 - http://www.obec.go.th.
Best View in 1024 x 768. Pixel. Support with IE 8.0+ or Firefox 2.0+